Thiết kế thi công chung cư cao cấp Discovery Complex 

Chủ đầu tư : A Hà

Chất liệu : Gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ sơn INCHEM  

Thời gian hoàn thành : 60 Ngày 

 

Không gian phòng khách 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Không gian phòng ngủ master

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

Không gian phòng ngủ con 1 

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Không gian phòng ngủ con 2

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó

 

Hoàn thiện chung cư bằng gô óc chó