Chủ Đầu Tư : A Hòa
Địa Điểm : E4 TÒa CT8 Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
Chất liệu : Gỗ óc chó tự nhiên + verneer óc chó + Acrylic

Không gian phòng khách

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

Không gian phòng ngủ master

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

Không gian phòng ngủ phụ 

Nội thất gỗ óc chó

Nội thất gỗ óc chó

Nội thất gỗ óc chó