Noithat102.vn hoàn thiện căn hộ 140 m2 với 4 phòng ngủ sử dụng toàn bộ bằng gỗ óc chó nhập khẩu bắc mỹ 

Không gian phòng khách 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Không gian phòng ngủ master 

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Không gian phòng ngủ 1

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Không gian phòng ngủ 2

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Nội thất gỗ óc chó

 

Không gian phòng thờ 

Nội thất gỗ óc chó