Thiết kế thi công căn hộ chung cư cao cấp 4 phòng ngủ 

Chủ đâu tư: A Luân/ C Trinh

Địa chỉ: Chung cư B6 GIảng Võ

Thiết kế không gian phòng khách

 

pk

 

pk

 

pk

 

pk

 

Thiết kế không gian phòng bếp

 

pk

 

pb

 

 

Thiết kế không gian phòng ngủ 01

 

pn1

 

pn1

 

pn1

 

pn1

 

Thiết kế không gian phòng ngủ 02

 

pn2

 

pn2

 

pn2

 

Thiết kế không gian phòng ngủ 03

 

pn3

 

pn3

 

pn3

 

pn3

 

Thiết kế không gian phòng ngủ 04

 

pn4

 

pn4

 

pn4

 

pn4